VÝLUKA NA "MĚSTSKÉ" TRATI 2017

V průběhu roku 2017 probíhá výluka tramvajového provozu v úseku Fügnerova - Lidové sady. Důvodem je rekonstrukce úseku Rumunská - Šaldovo náměstí. Postup stavebních prací budeme průběžně sledovat, cca 1 - 2 za týden:

 

provozní stav krátce před výlukou:

24.4.2017

 

stavební práce za výluky:

1.5.2017, 5.5.2017, 9.5.2017, 12.5.2017, 16.5.2017, 19.5.2017, 23.5.2017, 26.5.207,